TMC STOCKHOLM

 

TMC grundades 2009 och har idag ca 60 hel- och deltidsanställda i Stockholm. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden:
- Uppdragsbaserad försäljning och besöksbokning
- Kundvård (helpdesk och kundtjänst)
- Kundundersökningar och marknadsundersökningar

När det gäller personal så har vi ett löpande miljöarbete som kontinuerligt följs upp. Allt för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda. Resultatet är ett trivsamt arbetsklimat och nöjd personal.